Jakość
Ekologia
Skuteczność
Tradycja
Innowacyjność
Cena

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), niniejszym informujemy Państwa, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

 

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest JESTIC CYKOWIAK Sp.z o.o. dawniej "JESTIC" J.K.Cykowiak S.M.Cykowiak Spółka Jawna, z siedzibą w Krąplewie, numer KRS 0001078033. Mogą się Państwo kontaktować z nami listownie na adres: ul. 28 Grudnia 43/45, Krąplewo, 62-060 Stęszew lub mailowo na adres email: rodo@jestic.com.pl

 

 

II. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 

 • przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, wystawienia lub opłacania faktury VAT, a także kontaktowania się z Państwem w sprawach związanych z wykonaniem tej umowy , w tym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, (podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie umowy, art. 6. 1 lit. b RODO);
 • jeśli Państwo jesteście pracownikiem lub współpracownikiem lub wspólnikiem lub członkiem zarządu naszego klienta lub dostawcy - w celu wykonywania umowy zawartej między nami a naszym klientem lub dostawcą - podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w takim przypadku przetwarzamy takie dane jak: imię i nazwisko, stanowisko, adres mailowy, numer telefonu; Państwa dane, jeśli nie otrzymaliśmy ich bezpośrednio od Państwa, otrzymaliśmy od tego właśnie klienta lub dostawcy.
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów - podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, windykacji należności – podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • oferowania Państwu jako naszym klientom przez nas naszych produktów oraz wysyłania informacji o promocjach, ofertach reklamowych, innych informacji handlowych (marketing bezpośredni) - podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • marketingowych - jeśli Państwo wyrazili na to zgodę – podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • zapewnienia komunikacji między nami - jeśli Państwo wyrazili na to zgodę w formularzu kontaktowym zawartym na naszej stronie internetowej – podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

III. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe będziemy przekazywać podmiotom, które przetwarzają je w naszym imieniu, np. podmiotom świadczącym usługi niszczenia dokumentów, obsługującym systemy teleinformatyczne, udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, hostingodawcom. Państwa dane osobowe możemy też udostępniać następującym kategoriom podmiotów: operatorom pocztowym i kurierom, operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji płatności, kancelariom prawnym, komornikom.

 

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

IV. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres wygaśnięcia roszczeń wynikających z łączącej nas z Państwem umowy. Państwa dane osobowe wymagane przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa. Dane osobowe przetwarzane podstawie zgody będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, nie później niż do czasu wycofania zgody.

 

 

V. Państwa prawa
Przysługuje Państwu:

 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych - jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli;
 • ograniczenia przetwarzania danych – mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub jeżeli Państwo nie chcecie, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych; przenoszenia danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  Sprzeciw „marketingowy” - mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
  Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – mają Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinni Państwo wtedy wskazać nam Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do wycofania zgody – w każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

W celu wykonania swoich praw, proszę skierować żądanie na wskazany powyżej adres korespondencyjny lub pod adres email: rodo@jestic.com.pl lub zadzwonić pod nr tel: 0048 618 134 305. Przed realizacją Państwa uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Pan/Pani to właściwa osoba, czyli odpowiednio Państwa zidentyfikować.

Przysługuje Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Państwo uważają, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z zawarciem umowy jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych umieszczonych na fakturze VAT jest obowiązkowe. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości wystawienia lub opłacania faktury VAT. Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda - podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale jeśli nie zostaną one podane nie jest możliwa realizacja celów, dla których zgoda jest potrzeba (np. nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego zawartego na stronie internetowej).

 

 

VII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu
Decyzje podejmowane na podstawie Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Nie będziemy również wykorzystywać ich do profilowania.

 

Funkcjonalność

Uniwersalność naszych kołpaków sprawia, że pasują na większość felg oraz są łatwe w montażu

Ekologia

W 100% z tworzywa pochodzącego z recyklingu o dobrej wytrzymałości na zginanie i odporności na uderzenia

Jakość

Dobra relacja jakości do ceny

Produkt polski

Zapraszamy do zapoznania się z naszym katalogiem.

 
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem